Opdrachtgevers en projecten

Opdrachtgevers en projecten

Sinds 1988 werkt Huurman Consult onafgebroken voor kleine en grote organisaties in de gezondheidszorg. Op onze klantenlijst staan (universitaire) ziekenhuizen, zorginstellingen, zorgverzekeraars, overheidsinstanties (Rijksoverheid, provinciale en gemeentelijke overheid, inspectie), semi-overheidsinstanties, zelfstandige bestuursorganen en particuliere instellingen.

Voorbeelden van projecten:

Advisering (onderzoek, analyse en/of implementatie)

 • Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Rijswijk
  Evaluatie bestrijding polio-epidemie 1992-1993

 • Universitair Medisch Centrum Groningen
  Advisering ‘Nieuwe Organisatie UMCG’ (van specialisme-georiënteerd naar patiëntgeoriënteerd)
  Vormgeving topstructuur Revalidatiecentrum Beatrixoord

 • Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid
  Samenstellen Position Paper

 • Stichting Philadelphia Zorg, Nunspeet
  Invulling nieuwe topstructuur

 • Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
  Advisering over nieuwe organisatiestructuur en besturingsmodel

 • Haagse Wijk- en Woonzorg, Den Haag
  Steunaanvraag bij de Nederlandse Zorgautoriteit

>>>meer projecten