Huurman

Uw organisatie moet anders. U wilt (een deel van) uw bedrijf efficiënter inrichten. De onderlinge communicatie moet duidelijker gestructureerd. Of u wilt de professionals in uw organisatie doelgerichter inzetten.

Eigenlijk is het zaak de efficiency en kwaliteit in zijn geheel omhoog te tillen. Hoe pakt u dat nu aan?

Verandering van organisaties in de zorg

Huurman Consult BV geeft ondersteuning aan (zorg)organisaties in verandering. U kunt terecht voor kundige en betrokken begeleiding op de volgende gebieden:

    >   Analyse van de situatie
    >   Advies voor organisatieverandering
    >   Implementatie van veranderingen
    >   Communicatieadvies en -uitvoering
    >   Interim-management