Consultants

Consultants

De kwaliteit van een adviesbureau wordt gemaakt door mensen. Hun kennis, ervaring, visie en passie staan aan de basis van elk project. Professionaliteit staat uiteraard voorop, maar daarnaast is maatschappelijke betrokkenheid een belangrijk ingrediënt voor realistische en toekomstbestendige advisering.

De mensen achter Huurman Consult zetten zich ook buiten hun werk in voor de ontwikkeling van het eigen vakgebied. Het bedrijf ondersteunt wetenschappelijk onderzoek door fi nanciële bijdragen aan promotieonderzoeken en de uitgave van proefschriften op het gebied van de sociale geneeskunde. Ook  ondersteunt het bedrijf de bevordering van gezond gedrag door sportsponsoring (atletiek) en door het geven van bewegingscursussen aan groepen (allochtone) vrouwen.

Jan Huurman (1955) studeerde enkele jaren bestuurskunde en daarna geneeskunde. Na zijn specialisatie tot sociaal-geneeskundige (algemene gezondheidszorg) werkte hij in beleidsfuncties bij de overheid en bij  adviesbureaus. In 1988 richtte hij zijn eigen adviesbureau Huurman Consult BV op. Vanaf zijn afstuderen is Jan Huurman actief in diverse bestuursfuncties op het gebied van de preventieve zorg en algemene gezondheidszorg. Hij was onder andere voorzitter van de NVAG (beroepsvereniging voor artsen beleid, management & onderzoek) en het Nederlands Congres Volksgezondheid. Ook was hij medeoprichter van de NPHF (Nederlandse Public Health Federatie) en van de KAMG (Koepel Artsen Maatschappij & Gezondheid). Zowel door zijn advieswerk als door zijn  bestuurlijke activiteiten beschikt Jan Huurman over een breed netwerk op zijn vakgebied.

Jeannine Liebrand (1953) studeerde af in de algemene taalwetenschappen en werkte daarna ruim twintig jaar bij de overheid en in het bedrijfsleven als voorlichter en communicatieadviseur. In 1997 trad zij bij Huurman Consult in dienst als communicatieadviseur en redacteur. Zij specialiseerde zich in interne communicatie rond veranderingsprocessen.